Den senaste tiden har det varit en våg av bedrägerier och bedrägeriförsök mot äldre. Senast igår anmäldes nya fall där äldre blivit lurade. Polisen i Jönköpings län har under det senaste året ökat det förebyggande arbetet genom att vara ute och träffa pensionärer.