Parksliden har kallats för en mardrömsväxt som främst trivs i västra och södra delarna av landet, men även i Dalarna har den etablerat sig, nu uppmanar länsstyrelsen att allmänheten rapporterar bestånd till artportalen.