Nu ska den så kallade Estonialagen för första gången prövas i domstol.