Sedan tidigare har sjukhus runtom i Västsverige satt upp provisoriska provtagningstält.Nu får även flera vårdcentraler i regionen tält levererade av Försvarsmakten.Däribland Distriktsläkarna i Västra Götalands vårdcentraler i Kviberg och Mölndal.– Det är ett sätt för att vi ska kunna ta hand om personer med luftvägssymptom på ett säkert sätt, säger verksamhetschefen Kristian Liff.