För att få fler att vilja jobba inom sjöfarten så anordnar Sjöfartsverket studiebesök – där gymnasieungdomar och studenter får besöka isbrytare.