En bit ifrån Pekings centrala delar byggs nu ett nytt sjukhus som ska ta hand om framtida sjukdomsfall i Coronaviruset.