Det var under fullmäktiges sista punkt innan budgeten skulle diskuteras som oppositionen med M, SD och delar av C plötsligt reste sig upp och lämnade rummet. Förklaringen bakom tilltaget är att partierna anser att majoriteten hållit kvar makten på ett ”odemokratiskt sätt”.