I byn Klimpfjäll finns villor, stugor, hotell, restaurang – och så fåren som betar fritt mitt i samhället Den traditionella djurhållningen har glatt många. Men en del har blivit så uppretade att de har gett sig på fåren med blå sprayfärg.