Under högtidsgudstjänsten i Uppsala domkyrka framträder fem samer med vittnesmål från historien om övergrepp som Svenska kyrkan gjort sig skyldig till. Sedan ber ärkebiskop Antje Jackelén om ursäkt för de övergrepp som begåtts mot samerna under historien.