Efter en renovering av fästningen från år 1680 återinvigs idag Kungsholms fort utanför Karlskrona. Fästningen blir en bas för 250 värnpliktiga i marinen.