Stora pensionsavgångar, nå ut till behöriga sökande och att konkurrera med privata löner. Det är utmaningar länets mindre kommuner ställs inför när de ska rekrytera. De närmsta åren är behovet av pedagoger, sjuksköterskor och tekniska yrken stort, enligt SVT:s undersökning.