Efter de ökade kostnaderna för intern representation på det kommunalt helägda Näringslivsbolaget i Sundsvall har SVT tittat närmare på hur riktlinjerna kring intern representation ser ut för kommunal verksamhet i samtliga av Västernorrlands kommuner.