Den nya geotermiska borrhålen kan bli flera kilometer djupa. I klippet har vi har jämfört hur djupt det är, jämfört med andra hål som finns världen över.