Så här ser vägen ut till ett möjligt regeringsskifte.