Kanyler i källaren, oinbjudna övernattare och inbrott – det har gjort att Vallgossens studentbostäder på Kungsholmen i Stockholm korats till Svenska Bostäders otryggaste studentområde. Trots insatser från Stockholms stad känner sig de boende där fortfarande otrygga.