Sammanlagt berördes 93 barn av vräkningar under 2018 i Stockholms län. I Södertälje ser man bland annat problemen med svarta hyreskontrakt som en av orsakerna till vräkningar. I videoklipper berättar Anna Flink, områdeschef för försörjningsstöd i Södertälje kommun hur de arbetar för att hjälpa barnfamiljerna som berörs.