På Elmeskolan i Älmhult har rektorn Eva-Lena Brafield infört kontorlandskap i miniatyr i klassrummen istället för den vanliga uppställningen av skolbänkar som står riktade mot läraren och tavlan. Ett grepp som uppskattas av både elever och lärare.