Svenska Akademien saknar legitimitet, skriver mer än 150 forskare i ett upprop.