I Norberg har den fridlysta och artskyddade skogsknipproten avverkats i kommunens egna naturreservat under flera år, trots att kommunen haft kännedom om det.