För att tidigt kunna upptäcka och lokalisera skogsbränder använder sig räddningstjänsten av bland annat brandflyg och allmänheten. Men nu kommer de även att kunna använda sig av satelliter för att hitta fler bränder.