I de före detta förrådslokalerna på Thims väg i Kil pågår ombyggnationen just nu för fullt. Här ska nämligen Seniorernas hus öppna denna höst, och användas till föreningsverksamhet och som en social mötesplats för äldre.