Astra Zeneca har byggt upp ett labb för kvalitetskontroll av medicin i Södertälje. Verksamheten är nu den största åtgärden som företaget hittills har genomfört för att möta den stora osäkerheten kring brexit.