Den stora fångutväxlingen mellan Ukraina och Ryssland under onsdagen har satt flera uppmärksammade personer på fri fot. Bland de 215 som Ukraina får tillbaka hör majoriteten till Azovregementet. Putintrogne oligarken Viktor Medvedtjuk är en av de 55 personer som Ryssland får tillbaka. – Ryssland har fått vad de allra helst vill ha. Han var den tänkta ersättaren till Zelenskyj, det tror i alla...