Tre otäcka faktorer målas upp som hot mot de svenska bolånekunderna. Men hos myndigheterna är oron måttlig. Frågan är om bolånetagarna ska sitta lika lugna trots orosmolnen. Många är oroliga för svenskarnas skuldberg.(TT)