Först lättnader, sedan hårda skärpningar igen. Smittspridningen ökar nu, liksom begränsningarna för vårt liv och kraven på isolering. Här är några viktiga beslut som tagits i höst: