Pallvis med handskar, munskydd, visir, handsprit och andra engångsartiklar från golv till tak. Så ser Gävle kommuns nya beredskapslager ut. – Man såg under pandemin hur sårbart det var med att få leveranser när det blir en krissituation, säger Ulrika Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.