Totalt kommer elva politiker representera Gävleborg i riksdagen under den kommande mandatperioden. Två av dem är Vänsterpartiets Samuel Gonzalez Westling och Kristdemokraternas Lili André.