När SVT Småland ringt runt till ett antal av skolorna i Kalmar och Kronoberg visar det sig att det som är förbjudet på många skolgårdar är tillåtet på särskilt anvisade platser på andra. På skolorna i Kristdala och Bockara i Oskarshamn är det numera förbjudet.