Det är på plankorsningarna som människor dör. Därför ska de byggas bort. Trafikverket jobbar just nu med att skapa säkrare övergångar på 27 platser i västområdet till 2026. Bara en blir klar i år.