Vi guidar till den mest intressanta litteraturen vecka 14.