Den falske officeren har ett utbildningsintyg som visar att han avlagt officersexamen.