Kalix är en av landets kommuner där det finns störst andel ensamstående pappor.