Prisutvecklingen per kvadratmeter på bostadsrätter de senaste två åren är ganska jämn mellan de halländska kommunerna. Däremot finns stora skillnader mellan olika gator. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik som Fastighetsbyrån har sammanställt.