Spår av över 60 läkemedel har upptäckts i vattenlevande insekter, en del i så pass höga koncentrationer att rovdjur som mer eller mindre bara livnär sig på dessa insekter, såsom öring och näbbdjur, riskerar att påverkas. Forskare från Umeå universitet och SLU, som ingår i ett internationellt team, ligger bakom de nya rönen som nu publiceras i tidskriften Nature Communications.