En vetenskaplig artikel skriven av två svenska forskare används som argument för att de boende i Västeriks kommun kommer drabbas ekonomiskt av vindkraften. Men vad säger forskningen egentligen?