Lagförslaget är hårresande – barn med könsdysfori växer ofta ur diagnosen.