Vi som tycker att man ska tjäna in sin egen pension har få partier att rösta på.