Ett lägre valdeltagande behöver inte vara dåligt för demokratin.