Furrysar är folk i djurdräkt – nu har de samlats i Malmö.