På Kemins dag genomför 110 000 barn och ungdomar Sveriges största kemiexperiment på temat växthälsa. Man vill visa hur viktigt det är med kemikunskaper om vi ska kunna förse världens befolkning med mat på ett hållbart sätt.