Dystopiska klippen sprids – då fick stadsdirektören nog: ”Välkomna!”