Varje år drabbas mer än 100 000 patienter av skador i samband med vården. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för stärkt patientsäkerhet.(TT)