9.000 ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen kan få vänta till årsskiftet på sitt beslut. Handläggningen har varit pausad under en längre tid på grund av otydligheter i lagstiftningen.