Delar av Kretsloppsparken Blåberget väster om Sundsvall spärrades på fredagen av efter att man hittat en handgranat.