Under rådande coronautbrott är det svårt för handeln att få ekonomin att gå ihop, då många potentiella kunder väljer att stanna hemma. I Trosa har företagare gått ihop för att stötta varandra och komma på hur man kan möta kundernas behov.