Så kan rättsprocesserna bli en tillgång när han återigen kandiderar till president.