Vattenflödet i sörmländska Ålberga har påverkats av människan i flera hundra år. Men det är något som kan ändras genom den nationella planen för omprövning av vattenkraften.