En hållplats i Ånäset med perrong och en bilparkering med laddstolpar i nära anslutning längs Norrbotniabanan. Det föreslår nu Bernt Lundström i Ånäset som har lämnat in ett medborgarförslag till kommunens politiker.