Varför blir vissa medlöpare och andra motståndare? • Båda sidor har samma svar.