Till skillnad från Ullenhag tar Sabuni avstånd från hedersvåld.